Tema: Forskning og utdanning ,
Dato for vårt høringssvar: 14. september, 2023

Akademikernes innspill til forskningsmeldingen - Forskningsrådets rolle og funksjon

Innspillet inneholder blant annet våre perspektiver på NFRs forbedringsbehov, behov for omstilling og virkningene av forskningsrådsfinansiering.

Last ned høringssvaret