Mottaker: Kunnskapsdepartementet
Mottakers saksnr.: 18/3849-1
Tema: Forskning og utdanning ,
Høringen svarer på: Høring forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning og gradsbetegnelser
Dato for vårt høringssvar: 3. september, 2018

​Høringssvar - forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning og gradsbetegnelser

Akademikerne støtter departementets forslag om å forskriftsfeste gradsbetegnelsene for fagskoleutdanning, med betegnelsene «Fagskolegrad» for ettårig fagskoleutdanning (60 og 90 studiepoeng) og «Høyere fagskolegrad» for toårig og treårig fagskoleutdanning (120-180 studiepoeng).

Høringssvar forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning og gradsbetegnelser

Vi viser til departementets brev av 5. juli om forslag om ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning.

Akademikerne støtter departementets forslag til gradsbetegnelser for fagskoleutdanning, med gradstittel «Fagskolegrad» for ettårig fagskoleutdaqnning (60 og 90 studiepoeng) og «Høyere fagskolegrad» for toårig og treårig fagskoleutdanning (120-180 studiepoeng).

Med vennlig hilsen

Akademikerne

Anne Folkvord

Organisasjonssjef