Mottaker: Arbeids- og sosialdepartementet
Tema: Pensjon ,
Høringen svarer på: Ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor – Oppfølging av fremforhandlet avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor
Dato for vårt høringssvar: 8. januar, 2019

Høringssvar – Ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor – oppfølging av fremforhandlet avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor

Flere lovendringer vil komme som følge av innføringen av ny offentlig tjenestepensjon, fremforhandlet i mars 2018 mellom partene i offentlig sektor og Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). LO, Unio, YS og Akademikerne har sendt felles høringsuttalelse om oppfølgingen av avtalen.