Mottaker: Kunnskapsdepartementet
Tema: Forskning og utdanning ,
Høringen svarer på: Høring Forslag til endringer i forskrift om studieforbund og nettskoler
Dato for vårt høringssvar: 30. oktober, 2019

Høringssvar: Forslag til endringer i forskrift om studieforbund og nettskoler

Akademikerne støtter departementets forslag til forskriftsendring i §3 Krav

til minste aktivitetsnivå og rapportering og mener at unntaket fra

aktivitetskravet er både riktig og hensiktsmessig.

Akademikerne støtter departementets forslag til forskriftsendring i §3 Krav

til minste aktivitetsnivå og rapportering og mener at unntaket fra

aktivitetskravet er både riktig og hensiktsmessig. Forslaget har ubetydelige

økonomiske og administrative konsekvenser for ordningen, men for enkelte

studieforbund kan det være avgjørende å kunne få dispensasjon i særlige

tilfeller.