Mottaker: Helse- og omsorgsdepartementet
Tema: Arbeidsliv ,
Dato for vårt høringssvar: 26. juli, 2018

Høringssvar - regulering av spesialistutdanningen

Forskriftsregulering av spesialistutdanning er avgjørende for kvaliteten på fremtidens spesialister. Akademikerne støtter mange av departementets forslag, men det er en svakhet at høringsnotatet i stor grad drøfter allmennmedisin, og i liten grad samfunns- og arbeidsmedisin.