Tema: Forskning og utdanning ,
Dato for vårt høringssvar: 19. april, 2024

Høringsinnspill til forslag om forskrift om undervisnings- og forskningsstillinger og rekrutteringsstillinger

Lese hele høringsinnspillet her

Last ned høringssvaret