Tema: Arbeidsliv ,
Dato for vårt høringssvar: 15. september, 2023

Høring - Innleie fra bemanningsforetak - Forslag til lov- og forskriftsregulering av innleie til arrangement

Akademikerne har levert et høringssvar om forslag til lov- og forskriftsregulering av innleie til arrangement. Høringssvaret kan leses i sin helhet her:

Last ned høringssvaret