Mottaker: Arbeids- og sosialdepartementet
Mottakers saksnr.: 19/1490-1
Tema: Arbeidsliv ,
Høringen svarer på: Høringsnotat - endringer i dagpengeforskriften § 3-1 og ny § 6-9
Dato for vårt høringssvar: 3. juni, 2019

Høring – endring i dagpengeforskriften

Akademikerne støtter i all hovedsak forslaget. Endringen vil gi en riktigere beregning av dagpenger blant annet for de som har store endringer i inntektsnivå tidlig i karrieren. Akademikerne ser imidlertid en utfordring ved foreslått opptjeningsperiode knyttet til søknadstidspunktet.

Vi viser til henvendelse datert 29. april angående endringer i dagpengeforskriften. Akademikerne støtter i all hovedsak forslaget. Endringen vil gi en riktigere beregning av dagpenger blant annet for de som har store endringer i inntektsnivå tidlig i karrieren. Dette gjelder mange nyutdannede som går inn i midlertidige ansettelsesforhold og er dagpengemottagere etter midlertidige jobber.

Vi ser en utfordring ved foreslått opptjeningsperiode knyttet til søknadstidspunktet: Utfordringen gjelder dersom søknad om dagpenger fremsettes etter den 5. i måneden, men arbeidsgiver ikke har innrapportert arbeidet tid i a-ordningen i tråd med forpliktelser. I dette tilfellet vil en ordning der sist måned ikke medregnes være urimelig overfor søker. Hver måned med en høyere inntekt kan utgjøre en betydelig forskjell. I praksis vil dette særlig ramme unge, nyutdannede i etableringsfasen.

Vi har derfor forslag til et nytt alternativ som bør inngå i forskriften: Stipulering av siste måneds lønn i tilfeller der arbeidsgiver ikke har innrapportert i tide og forhåndsrapportering.

Arbeidsgivere bør ha en tydelig oversikt over hvor mye en arbeidstaker som slutter skal jobbe i siste måned av oppsigelsestiden. Det bør være anledning for arbeidsgiver å innrapportere hvor mye arbeidstakeren skal jobbe før innrapporteringsfrist dag 5 av siste måned. Det vil kunne skape merarbeid for NAV å kontrollere om faktisk arbeidet tid er likt det som er forhåndsrapportert. Dette må måles opp mot betydningen den økte utbetalingen vil ha for brukeren.

Med vennlig hilsen,
Akademikerne

Nina Sverdrup Svendsen
Utredningssjef