Tema: Nærings- og innovasjonspolitikk ,
Dato for vårt høringssvar: 15. mars, 2024

Akademikernes innspill til stortingsmelding om grundere og oppstartsbedrifter

Akademikerne har spilt inn til stortingsmelding om gründere og oppstartsbedrifter. Høringssvaret kan leses i sin helhet her.

Last ned høringssvaret