Mottaker: Utenriksdepartementet
Mottakers saksnr.: 22/4075
Tema: Nærings- og innovasjonspolitikk ,
Høringen svarer på: Høring - forslag til endringer i eksportkontrollforskriften
Dato for vårt høringssvar: 27. juni, 2022

Akademikernes innspill til forslag til endringer i eksportkontrollforskriften

Tekna har hatt en omfattende prosess internt i sin forening, hvor de har involvert både medlemmer og tillitsvalgte i sektoren, og har avlevert et godt og gjennomarbeidet høringssvar.

Akademikerne viser derfor til Teknas høringssvar i saken, og støtter dette.

Akademikerne viser til departementets forslag av 28. mars 2022 til endringer i eksportkontrollforskriften.

Akademikerne har 13 medlemsforeninger med til sammen 245 000 medlemmer med mastergrad eller mer innen sine fagområder. Mange jobber i forsknings- og undervisningsstillinger. Akademikerne er som hovedorganisasjon opptatt av et sterkt arbeidsrettslig vern og ryddige arbeidsforhold.

Blant Akademikernes medlemsforeninger er det Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening, med over 95 000 medlemmer innen tekniske og naturvitenskapelige fagområder, som i størst grad berøres av forslagene til endringer i eksportkontrollforskriften.

Tekna har hatt en omfattende prosess internt i sin forening, hvor de har involvert både medlemmer og tillitsvalgte i sektoren, og har avlevert et godt og gjennomarbeidet høringssvar.

Akademikerne viser derfor til Teknas høringssvar i saken, og støtter dette.