Mottaker: Arbeids- og sosialdepartementet
Mottakers saksnr.: 21/268
Tema: Pensjon ,
Høringen svarer på: Høring - samordning av dagpenger mot private tjenestepensjonsordninger
Dato for vårt høringssvar: 17. mars, 2021

Akademikernes høringssvar- samordning av dagpenger mot private tjenestepensjonsordninger

Akademikerne støtter departementets forslag om ikke å gjøre avkortning i dagpenger for personer som samtidig mottar ytelser fra private tjenestepensjonsordninger.

Vi viser til høringsbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 2. februar 2021 om samordning av dagpenger mot private tjenestepensjonsordninger.

Akademikerne støtter departementets forslag om ikke å gjøre avkortning i dagpenger for personer som samtidig mottar ytelser fra private tjenestepensjonsordninger.