Mottaker: Arbeids- og sosialdepartementet
Mottakers saksnr.: 21/3497
Tema: Arbeidsliv ,
Høringen svarer på: Høring om endringer i arbeidsmiljøloven – Kollektiv søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie
Dato for vårt høringssvar: 10. desember, 2021

Akademikernes høringssvar- Kollektiv søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie

Akademikerne har avgitt svar på Arbeids- og sosialdepartementets høring om kollektiv søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie. Akademikerne støtter fullt ut intensjonen om å komme ulovlig innleie til livs, men er kritiske til og kan derfor ikke stille seg bak et forslag hvor ansatte skal kunne bli omfattet av et søksmål mot sin vilje av en fagforening man ikke er medlem av.

Det vises til Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev av 2. november i år med forslag om gjeninnføring av kollektiv søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie.

Akademikerne støtter fullt ut intensjonen om å komme ulovlig innleie til livs, men vi er kritiske til og kan derfor ikke stille oss bak et forslag hvor ansatte skal kunne bli omfattet av et søksmål mot sin vilje av en fagforening man ikke er medlem av.