Mottaker: Helse- og omsorgsdepartementet
Mottakers saksnr.: 22/1069
Tema:
Høringen svarer på: Høring av forslag om overtredelsesgebyr og straffesanksjonering av brudd på regelverket for legemidler til dyr
Dato for vårt høringssvar: 18. mars, 2022

Akademikernes høringssvar- høring av forslag om overtredelsesgebyr og straffesanksjonering av brudd på regelverket for legemidler til dyr

Akademikerne vil påpeke at det er svært uheldig med en så kort høringsfrist som ble satt i denne høringsrunden. Akademikerne viser ellers til høringssvar fra Den Norsk Veterinærforening.

Akademikerne viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev datert 11. mars 2022 om forslag om overtredelsesgebyr og straffesanksjonering av brudd på regelverket for legemidler til dyr.

Akademikerne vil påpeke at det er svært uheldig med en så kort høringsfrist som ble satt i denne høringsrunden. Akademikerne viser ellers til høringssvar fra Den Norsk Veterinærforening.