Mottaker: Nærings- og fiskeridepartementet
Mottakers saksnr.: 21/9046
Tema: Nærings- og innovasjonspolitikk , Koronakrisen ,
Høringen svarer på: Høring - forslag til endringer i tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall
Dato for vårt høringssvar: 4. januar, 2022

Akademikernes høringssvar- forslag til endringer i tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall

Akademikerne støtter at ordningen med tilskudd til foretak med stort omsetningsfall videreføres for november og desember 2021, og for januar 2022. Vi støtter også et krav om tilbakebetaling av tilskudd dersom foretaket går med overskudd regnskapsåret sett under ett.

Akademikerne støtter at ordningen med tilskudd til foretak med stort omsetningsfall videreføres for november og desember 2021, og for januar 2022. Vi støtter også et krav om tilbakebetaling av tilskudd dersom foretaket går med overskudd regnskapsåret sett under ett.

På den korte tiden vi har hatt til rådighet har vi ikke rukket å vurdere makstaket for ordningen.