Mottaker: Arbeids- og sosialdepartementet
Mottakers saksnr.: 19/3425
Tema: Arbeidsliv ,
Høringen svarer på: Høring - forslag til endringer i allmenngjøringsloven § 11
Dato for vårt høringssvar: 12. desember, 2019

Akademikernes høringssvar - forslag til endringer i allmenngjøringsloven § 11

Akademikerne støtter forslaget.

Når det gjelder innhenting og overføring av opplysninger mellom Statens vegvesen og Arbeidstilsynet, kunne det vært en fordel å klargjort nærmere hvilken betydning slik innhenting og overføring har for forholdet til reglene i offentleglova.

Det vises til Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev den 1.11.2019

med forslag til endring i allmenngjøringsloven § 11.

Akademikerne støtter forslaget.

Når det gjelder innhenting og overføring av opplysninger mellom Statens vegvesen og Arbeidstilsynet, kunne det vært en fordel å klargjort nærmere hvilken betydning slik innhenting og overføring har for forholdet til reglene i offentleglova.

Med vennlig hilsen

Akadmikerne

Astrid M. Svele

seniorrådgiver