Mottaker: Arbeids- og sosialdepartementet
Mottakers saksnr.: 20/4629
Tema: Arbeidsliv ,
Høringen svarer på: Høring - forslag om å gjøre allmenngjøringsloven og ferieloven gjeldende på Svalbard
Dato for vårt høringssvar: 11. mars, 2021

Akademikernes høringssvar- forslag om å gjøre allmenngjøringsloven og ferieloven gjeldende på Svalbard

Akademikerne støtter forslagene om å gjøre allmenngjøringsloven og ferieloven gjeldende på Svalbard.

Vi viser til høringsbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 18. desember 2020 om å gjøre allmenngjøringsloven og ferieloven gjeldende på Svalbard.

Akademikerne støtter forslagene om å gjøre allmenngjøringsloven og ferieloven gjeldende på Svalbard.

Allmenngjøringsloven og ferieloven er viktige verktøy for å sikre et seriøst og velfungerende arbeidsliv. Arbeidslivet på Svalbard har utviklet seg mye de siste årene. Det har blitt flere ad hoc- og sesongbaserte aktører. Antallet utenlandske arbeidstakere på Svalbard har også økt betydelig. Bruk av allmenngjøringsloven og ferieloven på Svalbard vil medføre at flere arbeidstakere på Svalbard sikres visse grunnvilkår.