Mottaker: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Mottakers saksnr.: 22/2934
Tema: Pensjon ,
Høringen svarer på: Høring – Fjerning av minstegrense for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse og enkelte andre lover
Dato for vårt høringssvar: 27. september, 2022

Akademikernes høringssvar: fjerning av minstegrense for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse og enkelte andre lover

Akademikerne støtter departementets forslag om harmonisering av pensjonsregelverket slik at reglene i offentlig tjenestepensjon korresponderer med det som allerede gjelder for privat og kommunal tjenestepensjon.

Vi viser til departementets høringsbrev datert 1. juli i år med forslag om å fjerne minstegrense for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse og enkelte andre lover.

Akademikerne støtter departementets forslag om harmonisering av pensjonsregelverket slik at reglene i offentlig tjenestepensjon korresponderer med det som allerede gjelder for privat og kommunal tjenestepensjon.