Mottaker: Arbeids- og sosialdepartementets
Mottakers saksnr.: 21/1114
Tema: Arbeidsliv ,
Høringen svarer på: Høring - Endringer i reglene om påseplikt etter allmenngjøringsloven (oppdragstakers dokumentasjonsplikt)
Dato for vårt høringssvar: 9. juni, 2021

Akademikernes høringssvar- Endringer i reglene om påseplikt etter allmenngjøringsloven (oppdragstakers dokumentasjonsplikt)

Akademikerne støtter forslaget om å regulere oppdragstakers plikt til å utlevere nødvendig dokumentasjon (som lønnsslipper, arbeidsavtale mv) til oppdragsgiver. Dette er viktig for at påseplikten kan følges opp innenfor personopplysningsregelverkets rammer. Forslaget vil klargjøre behandlingsgrunnlaget for utlevering av personopplysninger.

Det vises til Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev den 16. mars i år om forslag til endringer i reglene om påseplikt etter allmenngjøringsloven (oppdragstakers dokumentasjonsplikt).

Akademikerne støtter forslaget om å regulere oppdragstakers plikt til å utlevere nødvendig dokumentasjon (som lønnsslipper, arbeidsavtale mv) til oppdragsgiver. Dette er viktig for at påseplikten kan følges opp innenfor personopplysningsregelverkets rammer. Forslaget vil klargjøre behandlingsgrunnlaget for utlevering av personopplysninger.