Mottaker: Helse- og omsorgsdepartementet
Mottakers saksnr.: 21/1499
Tema: Forskning og utdanning ,
Høringen svarer på: Høring - endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere
Dato for vårt høringssvar: 4. juni, 2021

Akademikernes høringssvar- Endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere

Akademikerne er kritiske til prosessen og vi stiller oss bak Helsedirektoratets faglige vurderinger. Vi reagerer blant annet på at Stortinget fattet sitt vedtak før fagmyndighetene hadde levert sin vurdering.

Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev av 26. mars 2021 om endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere.

Akademikerne er kritiske til prosessen og vi stiller oss bak Helsedirektoratets faglige vurderinger. Vi reagerer blant annet på at Stortinget fattet sitt vedtak før fagmyndighetene hadde levert sin vurdering.

I høringsnotatets bakgrunnsredegjørelse refereres saksgangen forut for Stortingets vedtak på side 5: «Før Helse- og omsorgsdepartementet hadde tatt stilling til Helsedirektoratets anbefalinger fattet Stortinget, i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2021, følgende vedtak (vedtak 165): Stortinget ber regjeringen gi offentlig autorisasjon til naprapater og osteopater, samt ta en vurdering av om akupunktører skal autoriseres som helsepersonell. Inntil vurdering av akupunktører er fullført skal momsunntak videreføres»

Det fremkommer av høringsnotatet at det heller ikke ved tidligere vurderinger er anbefalt å gi autorisasjon til naprapater og osteopater. Vi mener at det offentlige må vektlegge vitenskapelig dokumentasjon på effekt av behandling som tilbys av autorisert helsepersonell.