Mottaker: Arbeids- og sosialdepartementet
Mottakers saksnr.: 19/2843
Tema: Arbeidsliv ,
Høringen svarer på: Alminnelig høring. Endring i reglene for dagpenger under arbeidsløshet - forenklinger og digitalisering.
Dato for vårt høringssvar: 11. desember, 2019

Akademikernes høringssvar- Endring i reglene for dagpenger under arbeidsløshet - forenklinger og digitalisering

Akademikerne har ingen merknader til de forslag som gjelder ren forenkling av regleverk og lovspråk for bedre å legge til rette for digitalisering.

Akademikerne har ingen merknader til de forslag som gjelder ren forenkling av regleverk og lovspråk for bedre å legge til rette for digitalisering.