Mottaker: Arbeids- og sosialdepartementet
Mottakers saksnr.: 21/3034-1
Tema: Arbeidsliv ,
Høringen svarer på: Høring – Rett til hospitering i ordinært arbeid for tiltaksdeltakere i skjermet virksomhet (VTA)
Dato for vårt høringssvar: 16. november, 2021

Akademikernes høringsinnspill- Rett til hospitering i ordinært arbeid for tiltaksdeltakere i skjermet virksomhet (VAT)

Akademikerne støtter forslagene om endringer i tiltaksforskriften for at flere deltakere skal få arbeidserfaring i ordinære virksomheter.

Det vises til Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev av 7. september i år om høring om rett til hospitering i ordinært arbeid for tiltaksdeltakere i skjermet virksomhet (VAT).

Akademikerne støtter forslagene om endringer i tiltaksforskriften for at flere deltakere skal få arbeidserfaring i ordinære virksomheter.