Mottaker: Kunnskapsdepartementet
Mottakers saksnr.: 22/5268-1
Tema: Forskning og utdanning ,
Høringen svarer på: Høring forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte
Dato for vårt høringssvar: 29. november, 2022

Akademikernes høringsinnspill: forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte

Akademikerne støtter departementets forslag om å gjeninnføre den midlertidige strømstøtteordningen for studenter. Stortinget har vedtatt å innføre en ny midlertidig ordning for strømstøtte på 1500 kr som skal distribueres av Lånekassen og skal tilbys høsthalvåret 2022.

Vi viser til departementets høringsbrev datert 11. november 2022 om høring av forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte.

Akademikerne støtter departementets forslag om å gjeninnføre den midlertidige strømstøtteordningen for studenter. Stortinget har vedtatt å innføre en ny midlertidig ordning for strømstøtte på 1500 kr som skal distribueres av Lånekassen og skal tilbys høsthalvåret 2022. Departementet foreslår at strømstøtten tilbys etter de samme vilkårene som strømstøtteordningen fra i vår og kommer til tillegg til kompensasjonsordningen for husholdninger. Dette støtter Akademikerne.

Studentene er spesielt sårbare når prisene går opp. Lav studiestøtte gjør at mange sliter med å få endene til å møtes, og flere får økonomisk hjelp hjemmefra. Akademikerne frykter at vi går mot et klasseskille i høyere utdanning, hvor det er bare de som har kapasitet til å jobbe ved siden av eller får økonomisk hjelp hjemmefra som kan ta høyere utdanning. Det faktum at man må innføre dette stipendet for andre gang på ett år bekrefter på at studentenes økonomi er sårbar og at det må gjøres med grunnleggende grep for å øke studiestøtten.