Nyheter

Enighet i forhandlingene om pensjonsavtale med KS

Akademikerne og de andre arbeidstakerorganisasjonene har blitt enige med KS om pensjonsavtale.

Enighet i forhandlingene om pensjonsavtale med KS
Ole Jakob Knutsen fra Akademikerne og Hege Mygland fra KS signerer protokollen for enigheten om pensjonsavtalen
18. desember, 2023 – Oppdatert 18. desember, 2023

Onsdag 13.12.23 ble partene i KS-området enige i forhandlingene om pensjonsavtalen, SGS 2020. Avtalen er gyldig fra 01.01.2024 til 31.12.2025.

Mange kommuner opplever stort behov for arbeidskraft, mange steder er tilgang på nødvendig arbeidskraft og kompetanse begrenset. 

Ifølge KS er gjeldende pensjonistlønnssats ikke tilstrekkelig attraktiv for arbeidstakere med høyere kompetanse. Partene har derfor blant annet avtalt at kommuner og fylkeskommuner kan tilby pensjonister ett tillegg til pensjonistlønn ved rekrutteringsutfordringer. 

Partene har også avtalt at toleransebeløp for AFP til arbeidstakere født i 1962 og tidligere skal reguleres med folketrygdens grunnbeløp. 

Det ble også bestemt at det partssammensatte utvalgsarbeidet med pensjon skal videreføres. I avtaleperioden skal dette utvalget blant annet jobbe videre med endringer i ny offentlig tjenestepensjon og vurdere bestemmelsene som omhandler at samlet stillingsprosent begrenses til 100 %.