Nyheter

Roser regjeringspartiene på Stortinget

Stortinget ber i dag regjeringen tydeliggjøre arbeidsmiljøloven slik at ansettelse i praksisarbeid ikke blir en måte å omgå regelen om fast ansettelse.

Roser regjeringspartiene på Stortinget
Lise Lyngsnes Randeberg er glad Stortinget vil begrense adgangen til midlertidig ansettelse.
21. februar, 2023 – Oppdatert 20. februar, 2023

- Midlertidig ansettelser skaper usikkerhet om fremtiden og påvirker blant annet arbeidsbelastning og opplevelsen av mulighet til å melde fra om kritikkverdige forhold. Praksisarbeid tolkes i dag veldig vidt, og jeg er glad Stortinget vil tydeliggjøre loven for å begrense adgangen til midlertidig ansettelse og hindre spekulativ bruk, sier Lise Lyngsnes Randeberg, leder i Akademikerne.

Praksis er en del av utdanningen i mange fagretninger, og stadig flere tar videreutdanning og spesialisering mens man er i arbeid. Dette gjelder yrker med utdanning på yrke-/fagskole‑, høyskole og universitetsnivå. Rettspraksis åpner for midlertidig tilsetting ikke bare for lærlinger og andre grupper som er i en grunnutdanning, men også for grupper som har fullført en yrkesutdanning. Dette mener Akademikerne må endres. 

Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget behandlet denne uken forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Flertallet i komiteen, Arbeiderpartiet, Rødt, Senterpartiet og SV, støtter Akademikernes vurdering av at det er behov for en presisering av praksisarbeid-begrepet, og ber regjeringen følge opp. 

- Jeg forventer at arbeidsministeren raskt følger opp Stortingets vedtak og at endringene kommer på plass i løpet av neste år, sier Randeberg. 

Endringene i arbeidsmiljøloven som Stortinget har behandlet, er en oppfølging av Fougnerutvalgets arbeid. Behandlingen i Stortinget skjer 21. februar. Innstillingen fra komiteen leser du her — Innst. 181 L (2022−2023) (Midlertidig) — stortinget​.no