Nyheter

Krever reallønnsvekst for sykehusansatte

– Sykehusene må bruke lønn for å beholde høyt utdannede ansatte både i klinikken og i administrasjonen, sier Rune Frøyland, fungerende forhandlingsleder i Akademikerne helse.

Krever reallønnsvekst for sykehusansatte
Rune Frøyland er nestleder i Akademikerne helse og leder forhandlingene i årets lønnsoppgjør. FOTO: Akademikerne/​Eckhoff
27. april, 2023 – Oppdatert 02. mai, 2023

Torsdag 27. april klokken 11 startet Akademikerne årets tariffoppgjør med Spekter.

– Vi har forventninger om en god reallønnsvekst for våre medlemmer, og frie, reelle forhandlinger lokalt, sier Frøyland.

Akademikerne og Spekter starter forhandlingene med å avtale frister for forhandlingsløpet, uten at det forhandles en økonomisk ramme sentralt. Deretter forhandler hver enkelt forening i Akademikerne lønnen til sine medlemmer.

Frykter flukt til privat sektor

– Vi ser tydelig at konkurransen til private virksomheter om høyt utdannende har økt de siste årene. Sykehusene må sørge for å beholde kompetent akademisk arbeidskraft, sier Frøyland. 

Dette gjelder leger og psykologer, men også de som jobber i administrasjonen – som for eksempel jurister og økonomer. 

– Lønnsforhandlingene er det viktigste verktøyet vi har for å sikre at sykehusene kan beholde og rekruttere de fagpersonene de har behov for, for å gi pasientene den behandlingen de trenger, avslutter Frøyland. 

Avslutter sentralt

Det er ventet at de sentrale partene kommer til enighet om frister og videre løp for forhandlingene i løpet av torsdag 27. april. 

Når de lokale forhandlingene er gjennomført, møtes de sentrale partene igjen for å oppsummere protokollene fra forhandlingene, løse eventuelle uenigheter og avslutte oppgjøret. 

Les Akademikernes krav