Nyheter

Stiller krav til nytt utvalg som skal se på lønnsdannelsen

Unio, Akademikerne og YS stiller krav om at praktiseringen av frontfagsmodellen må gjennomgås i utvalget som skal se på norsk økonomi og lønnsdannelsen.

Stiller krav til nytt utvalg som skal se på lønnsdannelsen
Unio-leder Ragnhild Lied, leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg og YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: YS.
09. desember, 2022 – Oppdatert 09. desember, 2022

– Den koordinerte lønnsdannelsen trenger oppslutning fra alle parter. Vi ser at lønnsveksten i deler av privat sektor stikker fra, mens offentlig ansatte holdes stramt innenfor frontfagsramma. Det går ikke i lengden, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Felles brev til statsministeren

Mandatet til utvalget, som skal se på den økonomiske politikken og lønnsdannelsens rolle, skal diskuteres i et møte med statsminister Jonas Gahr Støre 14. desember. I forkant av møtet har de tre arbeidstakerorganisasjonene sendt et felles brev til statsministeren med krav til mandatet.

– Både privat og offentlig sektor har behov for å rekruttere og beholde dyktige folk med rett kompetanse. Da kan ikke anslaget i frontfaget være en fasit for de påfølgende lønnsoppgjørene samme år. Det må være reelle forhandlinger, sier leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg.

10 år siden forrige utvalg

Det er nå snart ti år siden partene satt sammen og utredet samspillet i den økonomiske politikken og inntektsoppgjørenes rolle. Holden III-utvalget leverte sin innstilling i 2013. Det nye utvalget skal bl.a. se på praktiseringen og erfaringene med lønnsoppgjørene etter Holden III.

– Frontfagsmodellen skal sørge for at industrien vår kan konkurrere mot utlandet. Samtidig må også andre yrkesgrupper ivaretas. Utvalget må drøfte om vi har truffet den rette balansen, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Unio, Akademikerne og YS er partipolitisk uavhengige og organiserer til sammen nærmere 900 000 medlemmer.