Nyheter

– Jeg gleder meg til to nye år som leder av Akademikerne privat

Marianne Gran Juriks er gjenvalgt som leder og Robert Kjøsnes er gjenvalgt som nestleder for samarbeidsutvalget Akademikerne privat.

-- Jeg gleder meg til to nye år som leder av Akademikerne privat
Marianne Gran Juriks gjenvalgt som leder. Foto: TEKNA
02. november, 2022 – Oppdatert 07. november, 2022

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på to nye år som leder. I løpet av forrige periode har foreningene etablert flere lokalgrupper og tariffavtaler. Og jeg ser frem til at dette viktige arbeidet fortsetter, sier Marianne Gran Juriks. 

Utvalget arbeider med lønns- og interessepolitikk for medlemmene i privat sektor, men er ikke part i lønnsforhandlingene i sektoren. 

– Vi har mange interessante diskusjoner om hva som er viktig for medlemmene i privat sektor og hva som skal være foreningenes tilbud til medlemmene. Utvalget ønsker å involveres i diskusjoner om hva Akademikerne skal mene om saker som har betydning for privat sektor, sier Gran Juriks.

Robert Kjøsnes ser også frem til å ta på seg en ny periode som nestleder i utvalget. Kjøsnes opplever rollen som interessant og utfordrende, med en rekke nye og spennende problemstillinger for medlemsforeningenes medlemmer i privat sektor.

Marianne Gran Juriks er advokat og jobber som direktør for arbeidsliv og juss i Tekna. Hun har tidligere jobbet i Statens personaldirektorat og som advokat i LO. 

Robert Kjøsnes fra Arkitektenes fagforbund har fått fornyet tillitt som nestleder. Han er advokat og har jobbet 20 år i Arkitektenes fagforbund. I 10 av disse årene har han også drevet eget advokatfirma.