Nyheter

- Glad Stortinget løser den akutte krisen

- Vi er mange som har lagt ned mye arbeid for å sikre videre finansiering av Ocean Space Centre. Jeg er veldig glad for at stortingsflertallet sikrer at byggingen av senteret kan fortsette, sier Lise Lyngsnes Randeberg, konstituert leder i Akademikerne.

- Glad Stortinget løser den akutte krisen
- Jeg er glad Stortinget sikrer at instituttene får dekket utgifter ved deltakelse i europeiske forskningsprogrammer, sier Lise Lyngsnes Randeberg..
14. juni, 2022 – Oppdatert 14. juni, 2022


Regjeringen foreslo i forslag til revidert nasjonalbudsjett å utsette oppstarten av Ocean Space Centre. Dagens budsjettforlik i Stortinget mellom Ap, Sp og SV innebærer en samlet bevilgning på 230 millioner kroner. Stortingets 135 millioner kroner i påplussing skal sikre oppstart i høst. 

- Skal vi være en ledende havnasjon må vi satse på utdanning og forskning. Ocean Space Centre vil bli et av verdens mest avanserte anlegg for havforskning og bidra til utvikling, nyskaping og produktivitet i havnæringene og bærekraftig bruk av naturressursene, sier Randeberg. 

Stortinget gir Forskningsrådet fullmakt til å benytte bevilgninger til å dekke forpliktelser til forskningsprosjekter med andre formål. Stortinget bevilger også 50 millioner ekstra til forskning inneværende år. 

- Jeg er glad Stortinget gir Forskningsrådet fullmakt til en fleksibel bruk av forskningsbevilgningene, og sikrer at instituttene får dekket utgifter ved deltakelse i europeiske forskningsprogrammer. Dette var helt nødvendig, men er ikke tilstrekkelig til å løse utfordringene for norsk forskning, sier hun. 

- Styret i Forskningsrådet har varslet 20 prosent kutt på flere tildelinger i år og at det ikke tildeles midler over Fripro til neste år. Saken går ut over tilliten til systemet. Jeg frykter at usikkerheten om finansiering kan påvirke mulighetene til å skaffe ny kunnskap og drive innovasjon gjennom forskning. Prosessen rundt forskningsfinansieringen kan også påvirke rekrutteringen til forskeryrket, ikke minst av yngre forskertalenter, sier hun. 

Randeberg mener regjeringen ennå har til gode å vise sine ambisjoner for norsk forskning. 

- Forskningsrådet er nødt til å planlegge for lavere aktivitet neste år. Dette legger et betydelig press på Ola Borten Moe og Støre-regjeringen. Det er helt avgjørende at statsbudsjettet for neste år sikrer finansieringen som trengs, sier hun.