Nyheter

Gjenvalgt som leder i Akademikerne stat

– Vi trenger sterke fellesskap, gode fagmiljøer og rom for skaperkraft i staten. Akademikerne skal fortsatt være en tydelig stemme for kunnskap og kompetanse, sier Kari Tønnessen Nordli. I dag ble hun gjenvalgt som leder i Akademikerne stat.

Gjenvalgt som leder i Akademikerne stat
Gjenvalgt. Leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli. Foto: Mikkel Moe, Tekna
01. november, 2022 – Oppdatert 14. november, 2022

Akademikerne stat gjennomfører forhandlinger med staten om lønns- og arbeidsvilkår på vegne av om lag 40 000 medlemmer i statlig sektor. I utvalget sitter representanter for Akademikernes medlemsforeninger samt NITO og Farmaceutene. Nordli mener samarbeidet har gitt viktige resultater.

– Vi har oppnådd mye gjennom Akademikerne-samarbeidet. Våre medlemmer fikk i 2016 en god tariffavtale som anerkjenner kunnskap og kompetanse. I år ble vi sammen med Unio den største og ledende avtalen i staten. Dette styrker statlige arbeidsgivere som kunnskapsvirksomheter, sier Nordli. 

- Vi ser at privat sektor etterspør arbeidstakere med høy utdanning. Jeg tror den største utfordringen fremover blir å sikre at staten kan konkurrere med privat sektor om akademisk arbeidskraft, sier hun.

Nordli tiltrådte som leder i mars 2021. Under dagens møte i Akademikerne stat ble hun enstemmig valgt for to nye år i lederstolen. Dette blir hennes andre periode som leder for forhandlingsutvalget. Julius Okkenhaug ble på samme møte gjenvalgt som nestleder.