Frykter en forverret studentøkonomi: Stadig flere studenter må jobbe for å ha råd til mat

Akademikerne er bekymret for at studenters allerede pressede økonomiske situasjon kan bli enda verre. Fersk rapport fra SSB viser at stadig flere studenter må jobbe for å dekke helt nødvendige utgifter.
Frykter en forverret studentøkonomi: Stadig flere studenter må jobbe for å ha råd til mat
17. august, 2022 – Oppdatert 17. august, 2022

I dag publiserte SSB sin levekårsundersøkelse for studenter. Det er 12 år siden sist. 

Over halvparten av studentene oppgir at de jobber for å ha råd til mat og bolig. I tillegg svarte nærmere halvparten at støtten fra Lånekassen ikke strekker til.

–Deltidsjobb gir nyttig arbeidserfaring, og studenter er viktige bidragsytere i arbeidslivet. Men i dag er mange studenter helt avhengig av å jobbe for å få endene til å møtes. Akademikerne frykter større sosiale forskjeller og at studenter uten hjelp hjemmefra velger å slutte på studiene, sier Akademikernes konstituerte leder Lise Lyngsnes Randeberg. 

I Norge i dag får studenter mer enn halvparten av inntekten sin fra jobb. Studiestøtten økes riktignok 2 prosent i høst, men det er mye mindre enn prisøkningen på varer og tjenester. Akademikerne mener at det er på høy tid å binde studiestøtten til 1,5 G, som i år tilsvarer 167 216 kroner. Studiestøtten for det akademiske året 202223 er på 128 887 kroner.

– Studentene ble hardt rammet av koronarestriksjonene, og nå fører skyhøye priser til et enda strammere studentbudsjett, sier Randeberg, og påpeker at undersøkelsen ble utført i november og desember i fjor og prisene har økt siden.

Akademikerne er bekymret for økte sosiale forskjeller: 

– I dag er ikke studiestøtten til å leve av, og ikke alle får økonomisk hjelp hjemmefra. Da er mange helt avhengig av deltidsjobb.

Frykter regjeringens forslag vil forverre situasjonen

Rett før sommeren sendte regjeringen forslaget om å lovfeste rett til heltid til Stortinget. Akademikerne støtter normen om heltidsstillinger, men påpeker at ikke alle kan eller ønsker å jobbe fulltid. Dette gjelder blant annet studenter. Unntakene i loven må vernes tydeligere enn i forslaget som skal behandles av Stortinget i høst, påpeker Randeberg: 

– Vi frykter regjeringens forslag om å styrke retten til heltid vil gjøre det vanskeligere for studentene å få deltidsjobb – en jobb de er mer avhengig av enn noen gang fordi studiestøtten ikke strekker til, sier Randeberg. 

Det er nærmest umulig for studenter å klare seg uten deltidsjobb eller økonomisk støtte hjemmefra fordi studiestøtten er brukt opp før boutgiftene er betalt. Leieprisen varierer mye, men den har jevnt over ved alle studiesteder økt kraftig den siste tiden.

– Vi forventer at regjeringen som gikk til valg på å utjevne sosiale forskjeller, sørger for at studiestøtten øker slik at alle har reell mulighet å studere – uavhengig av økonomisk bakgrunn.