Nyheter

Enighet med sykehusene

Lønnsoppgjøret mellom Akademikerne og Spekter er i havn. Det økonomiske resultatet er på linje med resten av offentlig sektor.

Enighet med sykehusene
Spekters Rikke Ringsrød og Hanne Gillebo-Blom som representerer Akademikerne helse under de avsluttende forhandlingene i årets hovedoppgjør
23. juni, 2022 – Oppdatert 23. juni, 2022

De innledende forhandlingene startet 5. april og 3. mai ble det enighet mellom Spekter og Akademikerne om de sosiale bestemmelsene i årets hovedoppgjør. Deretter har Legeforeningen gjennomført sentrale forhandlinger og alle foreninger har hatt lokale forhandlinger, før Akademikerne 23. juni avsluttet årets forhandlinger med Spekter. 

– Våre dyktige tillitsvalgte har forhandlet lokalt ved hvert enkelt helseforetak. Vi vil berømme dem for innsatsen, og at de har bidratt til konstruktive forhandlinger og dialog lokalt, sier Hanne Gillebo-Blom som har ledet de avsluttende forhandlingene for Akademikerne helse.

Med unntak av leger i spesialisering, er alle Akademiker-gruppenes lønnsoppgjør fremforhandlet lokalt. 

– Det er i tråd med Akademikernes lønnspolitikk, der det enkelte sykehus kan bruke lønnsforhandlingene aktivt for å beholde og rekruttere ansatte med nødvendig kompetanse.

Få uenigheter

Kun to lokale uenigheter ble brakt inn i de avsluttende forhandlingene sentralt. Disse er nå løst.

Enigheten gjelder Spekters forhandlingsområder 10 — Helseforetak, samt 13 — Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital. Med dagens enighet er alle de lokalt inngåtte avtalene (B‑delene) for oppgjøret godkjent, og resultatene er dermed offentlige og lønnsoppgjøret kan utbetales.