Nyheter

Enighet med KS i meklingen i kommunal sektor

– Med denne avtalen sikrer Akademikerne et økonomisk resultat over frontfagets ramme, og vi fortsetter å jobbe for et bedre lønnssystem for lektorene, sier Tonje Leborg, forhandlingsleder for Akademikerne kommune.

Enighet med KS i meklingen i kommunal sektor
Forhandlingene i kommunal sektor er avsluttet. Her er Akademikernes forhandlingsleder i KS-området Tonje Leborg.
24. mai, 2022 – Oppdatert 12. januar, 2023

Tirsdag ettermiddag, over 12 timer etter fristen, kom Akademikerne til enighet med KS. I kommunal sektor forhandler Akademikerne for sine 13 medlemsforeninger og tre samarbeidsforeninger, som til sammen utgjør rundt 26 500 medlemmer.

For de fleste av Akademikernes medlemmer, bortsett fra lektorene, gjennomføres lokale kollektive forhandlinger på den enkelte arbeidsplass som vanlig utover året. 

– Lokale kollektive lønnsforhandlinger gjør at arbeidsgivere kan bruke lønn for å både beholde kompetente folk og rekruttere nye høyt utdannede som kommunene trenger for å løse oppgavene til det beste for innbyggerne, sier Tonje Leborg. 

Skal vurdere lønnssystemet

Den økonomiske rammen, som gjelder for lektorene i de sentrale forhandlingene, ble på 3,84 prosent, noe som er over frontfaget.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, der partene forhandler om både lønn og bestemmelser i hovedtariffavtalen. 

Akademikerne jobber for å endre lønnssystemet for lektorene for å løse lektormangelen i norsk skole.

– I dette oppgjøret er vi ett skritt nærmere. 

Nå nedsettes et partssammensatt utvalg som skal vurdere hvordan dagens sentrale lønnssystem fungerer for å rekruttere og beholde kompetanse. Det er Akademikerne fornøyd med. 

– Akademikerne er opptatt av lokalt handlingsrom. Vi håper dette utvalget synliggjør hva som bidrar til å beholde og rekruttere kompetanse ute i kommunene. Akademikerne mener lokale kollektive forhandlinger er den beste løsningen. 

Bedre arbeidsvilkår på hjemmekontoret

I avtalen fikk Akademikerne også gjennomslag for at partene i KS-området skal vurdere hvilke reguleringer som må på plass for at arbeidstakeres rettigheter på hjemmekontoret ivaretas. Forsikring, personvern og følgende av endringene i hjemmekontorforskriften er forhold som partene bør avklare, heter det i avtalen. 

Formelt har Akademikerne anbefalt medlemsforeningene å godta meklers skisse. Det er klart at Lektorlaget har sagt nei til tilbudet. 

Mandag kveld 23. mai kom Legeforeningen og KS til enighet om særavtalen som regulerer legevakt, samfunnsmedisinsk beredskap og arbeidsforhold for leger i spesialisering.