Nyheter

- Viktig å bygge regionale kompetansemiljøer

Kommunene er viktig for næringsutvikling og verdiskaping i hele landet. Ifølge Distriktnæringsutvalget er fallende innbyggertall og mangel på arbeidskraft de største utfordringene i distriktene.

- Viktig å bygge regionale kompetansemiljøer
Tilgang til skoler og barnehager, boliger og kulturtilbud og varierte arbeidsmarkeder er viktig for distriktene mener, Distriktsnæringsutvalget.
29. januar, 2021 – Oppdatert 29. januar, 2021

- Vi ser at mange som drar til byene for å studere, ikke vender tilbake til hjemstedet etter endte studier. Dette er en utfordring for mange kommuner og lokalt næringsliv som søker kompetansearbeidskraft, sier Akademikernes leder, Kari Sollien.

Distriktspolitikken har hatt som mål å stimulere til arbeidsplassutvikling i distriktene. Utvalget mener årsaken til at folk flytter til sentrale strøk i mindre grad handler om mangel på arbeidsplasser, men varierte arbeidsmarkeder, gode fritidstilbud, tilgang til skoler og barnehager, boliger og kulturtilbud. Utvalget mener blant annet at lokaliseringspolitiske hensyn bør tillegges større vekt når nye statlige arbeidsplasser skal opprettes. 

- Vi vet at det å være del av et godt og utviklende fagmiljø og ha karrieremuligheter i nærområdet er viktig for mange som har tatt lang utdanning. Statlige arbeidsplasser i regionale sentra bidrar til sterke regionale kompetansemiljøer og gir flere karrieremuligheter, sier Sollien. 

Sollien er positiv til at nye statlige arbeidsplasser lokaliseres til regionale sentra, som utvalget foreslår. Samtidig mener hun det er risiko for å ødelegge viktige kompetansemiljøer ved utflytting av etablerte statlige virksomheter.

Distriktsnæringsutvalget har hatt som oppgave å utrede betydningen privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn, og muligheter og hindringer for å utvikle lønnsom næringsvirksomhet i distriktene. Utvalget beskriver i sin rapport hva god lokal og regional næringspolitikk er og hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

Les Akademikernes høringssvar