Blogg

Vi trenger pasienter for å bli gode tannleger

Koronarestriksjonene gjør at tannlegestudenter ikke får nok praktisk trening med pasienter. Mange studenter frykter de må gå et helt år om igjen eller risikerer å bli annenrangs tannleger med dårlige jobbutsikter.

Vi trenger pasienter for å bli gode tannleger
Mange tannlegestudenter opplever at de får færre pasienter og dermed mindre praksis på grunn av korona. Det gjør dem urolig for fremtiden. Foto: Colourbox.
Studentlederne i våre 13 medlemsforeninger blogger om viktige og aktuelle saker på Akademikerbloggen.
Lena Monsen

Lena Monsen

Studentleder i Den norske tannlegeforening
07. februar, 2021 – Oppdatert 02. august, 2021

Da hele landet stengte ned i mars 2020, ble all fysisk undervisning på universitetene satt på vent. Den teoretiske undervisningen ble digitalisert, men det lar seg ikke gjøre med mesteparten av den praktiske undervisningen. Vi er svært bekymret for hvordan dette vil påvirke framtiden vår. 

Les innlegget i Dagens Medisin

Læringsutbyttet av studiet vårt er avhengig av at vi er i kontakt med pasienter. For å kunne tilegne oss nødvendig kunnskap bør vi være fysisk til stede og møte mennesker. Det er svært vanskelig å tilegne seg de samme profesjonelle kunnskapene på en digital plattform. Dette gjelder blant annet oppgaver som å bore, ta avtrykk, utføre kliniske diagnoser og oppbygging av tenner. 

Man kan ikke opparbeide seg ferdigheter som finmotorikk og klinisk erfaring på nett.

Bekymret for konsekvensene

I en undersøkelse vi har gjort i NTF-Student svarte 67 prosent at de fikk mindre tid på klinikk enn de normalt skulle hatt. Studenter som har tilnærmet normal klinikktid, får også mindre praktisk trening fordi mange pasienter avlyser timene på grunn av korona.

I samme undersøkelse kommenterer flere at de føler de får for lite mengdetrening. Mange frykter de må gå ut av studiet uten nok klinisk erfaring. Dette fører igjen til at flere studenter bekymrer seg for at det skal bli vanskeligere å få jobb etter endt studieløp. 57 prosent svarer at de er bekymret for at de ikke skal få tilstrekkelig med kunnskap som følge av korona. Nesten like mange (56 prosent) er bekymret for at arbeidsgivere skal tro at de som studerer under korona ikke tilegner seg gode nok kunnskaper. 

Praksis på nett gir ingen mening

Flere av universitetene har tilrettelagt så godt de kan, men restriksjonene fra regjeringen hindrer dem i å lage et optimalt undervisningopplegg for mange av studieprogrammene. Som førsteamanuensis Qalbi Khan fra Universitetet i Tromsø skriver i sitt debattinnlegg i Khrono tidligere i år, gir videosnutter av disseksjoner og tennenes varierende anatomi dessverre veldig lite mening. 

Den tidlige praktiske undervisningen skal legge et grunnlag og en forståelse, som resten av studiet bygger på.

Alle tannlegestudenter er avhengige av praktisk undervisning. Vi må møte pasienter, og vi må møte mange av dem. Vi er avhengige av pasientkontakt og veiledning. Dette er helt essensielt for at vi skal kunne utvikle oss og få nok erfaring og kunnskap før vi skal ut i arbeidslivet. Også studenter som er avhengige av tilgang til laboratorier for å utføre ulike oppgaver er hardt rammet. Studenter som tar kjemi- og biologifag må utføre lab-arbeid for å tilegne seg den kunnskapen de trenger.

Frykter de må gå året om igjen

Flere av universitetene har gjort det klart at de ikke utdanner «korona-studenter». Kravene til eksamen er de samme, uavhengig av situasjonen i landet. Samtidig er flere av oss tannlegestudenter bekymret for å ikke føle oss trygge nok i yrket, selv om vi består eksamen. 

I undersøkelsen svarer 41% at de er bekymret for eksamen som følge av at de får for få pasienter. Mange frykter de må gå året om igjen på grunn av situasjonen. Det holder ikke mål. 

Restriksjonene er så strenge at mange studenter sliter psykisk i tillegg til at de mister mye av det som gjør studentlivet til et unikt og svært minneverdig kapittel i livet. Når restriksjonene fra regjeringen attpåtil er så strenge at flere studenter gir opp eller taper hele årsinntekter fordi de må gå året om igjen, så må noe gjøres. Studentene skal ikke behøve å bekymre seg for framtiden fordi alle skjæres over samme kam. Tannlegestudentene er i en spesiell situasjon. Det må tas hensyn til.

Vi etterlyser større forståelse for at studieprogrammet vårt krever praktisk undervisning. Ved endt studieløp skal vi sitte på de samme kunnskapene som står i læreplanmålene, uavhengige av korona. 

Hvis regjeringen fortsetter å stenge ned universitetene på denne måten stort lengre, vil konsekvensene for de rammede studentene kunne bli enorme. 

La oss få den erfaringen vi trenger, og la oss få den nå. Det er vi som er framtiden. Det er vi som skal behandle, operere, undervise, diagnostisere og utvikle landet. Gi oss rom blant alle disse restriksjonene. Gi oss rom til utvikling og tilegnelse av erfaring. La oss bli profesjonelle. Vi er bekymret. Er ikke du?

LES OGSÅ: