Statsbudsjettet: Negativ til å redusere støtte til dem på tiltakspenger

Tiltakspenger, dagpengerettigheter for de som starter opp ny bedrift og sykelønn for selvstendig næringsdrivende var viktige saker for Akademikerne i Arbeids- og sosialkomiteen.
Statsbudsjettet: Negativ til å redusere støtte til dem på tiltakspenger
Akademikernes leder Kari Sollien. Foto: Thomas Eckhoff
26. oktober, 2021 – Oppdatert 26. oktober, 2021

Tirsdag møtte Akademikernes leder Kari Sollien på høring om statsbudsjettet 2022 i Arbeids- og sosialkomiteen. Sollien åpnet med å uttrykke skepsis for å redusere ytelsen for de som går på tiltakspenger.

- Det er lav ledighet og stor etterspørsel etter arbeidskraft i en rekke bransjer, og arbeidsinnvandringen er lav. Det ligger derfor godt til rette for at flere som har stått lenge utenfor arbeid kan komme inn, for mange med drahjelp fra NAV.

Å redusere ytelsen er ikke tilstrekkelig konsekvensvurdert, understreket Sollien. 

- Dette rammer svake grupper som ikke har hatt adgang til å opparbeide dagpengerettigheter – for eksempel heltidsstudenter og selvstendige og frilansere, og det rammer grupper som ikke har hatt mulighet til å komme i arbeid og opparbeide dagpengerettigheter de siste 12 månedene på grunn av korona. 

Akademikerne ba også om en utvidelse av dagpengerettighetene for de som starter opp egen virksomhet: 

- Pandemisituasjonen har vist oss betydningen av fleksibilitet. En måte å få folk i arbeid på er at de starter egen bedrift. Forskning viser at bedrifter som startes opp med støtte er levedyktige. 12 måneder vil for mange være en urealistisk kort tid å få en lønnsom bedrift opp og stå. Denne perioden bør derfor utvides til 24 måneder, sa Sollien og ba stortinget bidra til at dette kan prøves ut, sa Sollien. 

Hun avsluttet med å be Stortinget om å følge opp regjeringens lovnad i Hurdals-erklæringen om å forbedre sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende. 

- Dette synes vi er flott at kom i erklæringen. Vi ber Stortinget bidra til at dette arbeidet kommer i gang og iverksettes i løpet av 2022, sa Sollien.

Les Akademikernes skriftlige innspill her.