Nyheter

Reiseavtalene i staten videreføres ut året

Forhandlingene om nye reiseavtaler i staten er utsatt til høsten 2021. Dagens avtaler for dekning av utgifter til reise og kost innenlands og utenlands videreføres ut året.

Reiseavtalene i staten videreføres ut året
30. juni, 2021 – Oppdatert 30. juni, 2021

Akademikerne og de andre hovedsammenslutningene har inngått to avtaler med staten om utgiftsdekning ved tjenestereiser, en for reiser i Norge og en i utlandet. Avtalene går ut 30. juni i år. Hovedsammenslutningene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er blitt enige om å videreføre dagens avtaler til 31. desember 2021.

Partene vil se på særavtalene i lys av de strukturelle endringene i staten, og vil ta opp forhandlingene høsten 2021. Det er lagt en møteplan for det videre arbeid høsten 2021, med oppstart 31. august.