Nyheter

Kari Tønnessen Nordli ny leder i Akademikerne stat

- Jeg gleder meg til å ta fatt på viktige oppgaver sammen med et veldig kompetent forhandlingsutvalg, sier Nordli.

Kari Tønnessen Nordli ny leder i Akademikerne stat
Kari Tønnessen Nordli kommer fra stillingen som forhandlingssjef for statlig sektor i Tekna og har vært utvalgsmedlem i Akademikerne stat siden 2011. Foto: Mikkel Moe, Tekna
02. mars, 2021 – Oppdatert 02. mars, 2021

Kari Tønnessen Nordli ble tirsdag enstemmig valgt til leder i Akademikerne stat. Hun kommer fra stillingen som forhandlingssjef for statlig sektor i Tekna og har vært utvalgsmedlem i Akademikerne stat siden 2011. Nordli mener hun har et godt grunnlag å bygge videre på.

- Akademikerne har forenklet forhandlingsbestemmelsene og fått gjennomslag for at forhandlinger om lønn skjer kollektivt i den enkelte virksomhet. Dette gjør det enklere for våre medlemmer å få en god lønnsutvikling mens staten lettere kan beholde viktig kompetanse, sier den nyvalgte lederen.

Krever reelle forhandlinger

Nordli peker på at rammen i konkurranseutsatt sektor de senere årene er blitt et tak for det enkelte oppgjør i offentlig sektor og at dette setter den frie forhandlingsretten under press.

- Vi står nå foran et nytt lønnsoppgjør. Jeg er opptatt av at behovene i staten må danne grunnlaget for lønnsforhandlingene, og at frontfaget fungerer som det skal, som en norm over tid. Mange statlige virksomheter strever med å rekruttere og holde på riktig kompetanse og enkelte har høy bruk av innleid arbeidskraft. Lønnsoppgjørene skal nettopp bidra til å løse slike utfordringer, sier hun. 

Nordli er utdannet jurist med ekspertise i kollektiv og individuell arbeidsrett, og har 30 års erfaring innenfor ulike deler av arbeidsretten. Hun har også tidligere jobbet i Kommunal- og arbeidsdepartementet og Direktoratet for arbeidstilsynet. 

Nordli etterfølger Anders Kvam som har vært leder siden 2014. Kvam fratrer som leder av Akademikerne stat fordi han bytter stilling til forhandlingssjef for privat sektor i Tekna.