Nyheter

Akademikerne krever reallønnsvekst i staten

- Pandemien har vist hvor viktig det er at staten har omstillingsevne og leverer gode, effektive tjenester. Det kan vi ikke ta for gitt. Vi må sørge for at lønnsgapet mellom privat og offentlig sektor ikke blir for stort, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.

Akademikerne krever reallønnsvekst i staten
Lønnsgapet mellom privat og offentlig sektor må ikke bli for stort, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.
26. april, 2021 – Oppdatert 27. april, 2021

I dag starter lønnsoppgjøret i staten. Årets oppgjør er et mellomoppgjør der det kun forhandles om økonomi. Akademikerne krever klar reallønnsvekst for sine medlemmer.

- Deler av staten sliter med å beholde høyt utdannede over tid. Vi ser for eksempel at mange etater mister IKT-kompetanse, og én av tre politijurister vurderer å slutte i jobben på grunn av lønnen. Staten leverer samfunnskritiske tjenester og må kunne konkurrere med privat sektor om akademikere, sier Nordli. 

I dag tjener for eksempel statsansatte ingeniører 30 prosent mindre enn studievenner i privat sektor. For siviløkonomer er forskjellen 37 prosent. Akademikerne er opptatt av at årets forhandlinger blir reelle forhandlinger. 

- Resultatet i privat sektor har de siste årene blitt sett på som en ren fasit for oppgjørene i offentlig sektor. Det har aldri vært meningen. Skal vi løse utfordringene i offentlig sektor må det være reelle forhandlinger, sier Nordli. 

Akademikerne krever også forenkling av minstelønnsbestemmelsene og at staten håndterer lønnsmassen til statsansatte som ikke er fagorganisert, på en måte som likebehandler tariffavtalene.

Frist for å komme til enighet er 30. april kl 2400. 

LES OGSÅ:

Krav 1- Akademikerne Stat