Akademikerne er klare for Arendalsuka

Sjekk oversikten over Akademikernes og våre medlemsforeningers arrangementsdeltakelse i Arendal.

Akademikerne er klare for Arendalsuka
Akademikernes leder Kari Sollien i Arendal. Foto: privat
13. august, 2021 – Oppdatert 13. august, 2021

Følg lenkene for mer informasjon om arrangementene.

Akademikerne

Fremtidens arbeidsmiljø: post korona

Arrangør: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Om: Mange av argumentene for fortsatt fjernarbeid etter pandemien er begrunnet i forskjellige behov, f.eks. miljø- og samferdselshensyn, distriktspolitikk eller husleiebesparelser. Mange peker også på fordeler ved økt fleksibilitet for de ansatte. Det er færre som snakker om hva som egentlig gir best arbeid? Og hva som gir best effektivitet og tjenester? Og hva med arbeidsmiljøet?

Tid: Tirsdag 17. august kl 12.30−14.00

Sted: Clarion Hotel Tyholmen


Utdanning for omstilling 

Arrangør: Universitetet i Sørøst-Norge/Handelshøyskolen

Om: Samfunnet og økonomien er i konstant endring. Digitalisering, automatisering og ny teknologi krever ikke bare økt kompetanse, men også en annen type kompetanse. Målet er å skape bedre sammenheng mellom utdanning og arbeidsliv. Hvilke konsekvenser får dette for bedrifter, høyskoler og universiteter?

Tid: Tirsdag 17. august kl 15.00−16.00

Sted: Ishavskuta Berntine ved Hotel Tyholmen

Morgendagens arbeids: hjemme bra — kontoret best?

Arrangør: NHO

Om: Mange ser for seg en tilværelse på hjemmekontor post korona. I alle fall et par dager i uken. Hva betyr det for produktivitet og arbeidsmiljø i norske bedrifter? Og hva må vi ha fokus på for å lykkes?

Tid: Onsdag 18. august kl. 14.30−15.30

Sted: MØR biffhus — Restauranten

Akademikernes medlemsforeninger

Er vi godt nok forberedt på neste pandemi? — Arendalsuka

Arrangør: Den norske veterinærforening, Den norske legeforening

Om: Beredskap handler om å være forberedt på uventede hendelser. Hvor godt forberedt var Norge da pandemien slo til? Hvilke utfordringer støtte vi på under denne pandemien? Hva lærte vi av Svineinfluensapandemien i 2009, og hva har vi nå lært? Vil vi møte neste pandemi bedre forberedt enn vi var i 2020?

Tid: Mandag 16. august kl. 17.00 – 18.30

Sted: Hill


Er samlokalisering av psykiatri og somatikk til gunst for pasientene?

Arrangør: Oslo legeforening, Psykologforeningen OUS

Om: Det foregår for tiden en storstilt samlokalisering av psykisk helsevern og rusbehandling med de store somatiske sykehusene. Det er planlagt over hele landet — og skjer i det stille nesten uten debatt. Men er det til gavn for pasientene?

Tid: Mandag 16.august 14:00 — 15:30

Sted: Clarion Hotel TyholmenPsyk hverdag — partidebatt om fremtiden til psykisk helse

Arrangør: Mental helse, Psykologforeningen deltar

Om: Det siste året har vært svært krevende for mange og har avdekket mange store utfordringer innen psykisk helsevern. Hvordan de langsiktige konsekvensene av tiltakene vil bli vet vi fortsatt ikke. Mye tyder på at de blir store, spesielt på psykisk helsefeltet. Helsevesenet hadde allerede før pandemien store utfordringer innen psykisk helse og forebygging har vært nedprioritert. Tilbudet er verken dimensjonert eller driftet på riktig måte. Hvilke politikere tør å satse på psykisk helse nå før det er for sent?

Tid: Tirsdag 17.august 18:30 — 19:30

Sted: Arendal bibliotek


Hvordan forhindre frafall i arbeidslivet?

Arrangør: Den norske tannlegeforeningen, Psykologforeningen deltar

Om: Altfor mange opplever fysiske og psykiske utfordringer som gjør at man ikke kommer inn i, eller faller ut av, arbeidslivet. Under årets Arendalsuka inviterer Tannlegeforeningen aktører innen næringsliv, mental helse og politikken til å diskutere utfordringer og mulige løsninger knyttet til frafallet i arbeidslivet, sett fra et munnhelseperspektiv.

Tid: Tirsdag 17.august 13:30 — 14:30

Sted: Madam Reiersen


Hva som skjer med sykehusene i Oslo angår hele Norge — helsepolitisk debatt

Arrangør: Psykologforeningen OUS, Oslo legeforening

Om: Hvor lurt er det å legge ned Ullevål og gjøre Rikshospitalet til byggeplass i 10 – 15 år. Vi inviterer partitoppene til politisk debatt om sykehusene i Oslo. Hva mener egentlig partiene, og hvor viktig er saken for dem?

Tid: Tirsdag 17.august 08:30 — 10:00

Sted: Clarion Hotel Tyholmen 


Har vi råd til å bygge sykehus slik som vi gjør nå? 

Arrangør: Legeforeningen, Samfunnsøkonomene

Om: Over hele landet bygges og planlegges det for store, nye sykehusprosjekter. Arbeidet er helt nødvendig for å møte framtidens behov for helsetjenester. Men til tross for mange prosjekter, viser erfaringer at sykehusene gang på gang bygges med for få sengeplasser, for få rom og for lav kapasitet. Konsekvensene er store og langvarige, med ringvirkninger for helsetilbudet lokalt og nasjonalt, for de ansatte – og for pasientene. Sykehusbyggene blir i tillegg kostbare og ineffektive på sikt. Hvor mange dyrekjøpte erfaringer trenger man, før en lærer av feilene som begås?

Tid: Onsdag 18.august kl. kl 11.00 – 12.00

Sted: Bærekraftsscenen — jubileumsscene