Nyheter

- Viktig at selvstendige får større trygghet

- Vi er glad for å se at alle permitterte får full lønn i 20 dager, at selvstendig næringsdrivende nå får bedre rettigheter – og at foreldre som er hjemme med barn får utvidet omsorgsperiode, sier Kari Sollien, leder for Akademikerne.

- Viktig at selvstendige får større trygghet
Leder i Akademikerne, Kari Sollien. Foto: Thomas Eckhoff
16. mars, 2020 – Oppdatert 24. mars, 2020

Stortinget har kommet til enighet om den økonomiske krisepakken for næringslivet.

- Jeg er utrolig glad for å se den tverrpolitiske viljen og samarbeidet blant politikerne. Dette er viktig i en svært krevende tid, sier Sollien.

Som lekket i forkant, er det enighet om at permitterte får full lønn de første 20 dagene. Staten tar regningen fra dag tre. Dagpengeperioden økes også.

- Her tar staten en stor del av regningen både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Vi ser allerede massive permitteringer, og ekstremt viktig for både tryggheten til den enkelte, og for å redde bedrifter fra konkurs og sikre arbeidsplasser, sier Sollien.

Personer med inntekt opp til 3G (299 000) får dagpenger på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget, og de med lønn over 3G får en dekning på opp mot 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 6G (599 000 kroner). Lærlinger skal få inntektssikring på nivå med lærlinglønn. Stortinget senker også lønnskravet til 0,75 G for å få dagpenger. 

De mange tusen som er hjemme med barn, får nå doblet perioden for omsorgspenger fra 10 til 20 dager.

Akademikerne er glad for å se at stortinget har landet på en krisepakke som tar vare på selvstendig næringsdrivende og frilansere dersom arbeid bortfaller. De vil få 80 prosent av snittinntekten de siste tre årene, opp til en inntekt på 6G. Dette skjer fra og med dag 17. Gruppen får også utbetalt sykepenger fra dag tre og omsorgspenger fra dag fire. 

- Dette er en gruppe som nå rammes hardt. Dette tiltaket sikrer en mer forutsigbar hverdag for de som opplever å ha mistet oppdrag og livsgrunnlag over natten — eller er i karantene eller hjemme med barn, sier Sollien. 

Staten dekker også opp for arbeidsgivere både på sykepenger og omsorgspenger etter tre dager. 

- Dette er en veldig god start. Mye er likevel fortsatt uklart i tiden fremover. Vi må følge nøye med på hvordan tiltakene treffer. Dette må også i fortsettelsen skje i tett dialog mellom myndighetene og paraplyene i arbeidslivet, sier Sollien.