Nyheter

- Vi trenger tiltak som fremmer aktivitet

Å få på plass en god lønnssubsidieordning og tiltak som fremmer grønn omstilling er viktig i den fase 3‑pakken, understreket Akademikerne i møte med næringsminister Iselin Nybø denne uken.

- Vi trenger tiltak som fremmer aktivitet
Næringsminister Iselin Nybø.
22. mai, 2020 – Oppdatert 22. mai, 2020

Mandag møtte Kari Sollien, leder i Akademikerne, og nestleder og Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg næringsminister Iselin Nybø for å diskutere regjeringens fase 3‑pakke med motkonjunkturtiltak som kommer i slutten av denne måneden. Grønn omstilling og lønnssubsidier var særlig viktig for Akademikerne i møtet.

- I den fasen vi er i nå trenger vi tiltak som fremmer aktivitet. En lønnsubsidieringsordning er et slikt tiltak som vi har tatt til orde for. Målsettingen med tiltaket må være å redusere antallet permitterte og bidra til drift der det er grunnlag for det, sier Sollien.

I møtet trakk Akademikerne også frem hvor viktig det er å gjøre det lettere å starte egen virksomhet. 

- Vi må være forberedt på en lang periode med høy ledighet. Adgangen til å etablere egen virksomhet mens man mottar dagpenger ble utvidet til 12 måneder i forbindelse med oljeprisfallet for noen år tilbake. Dette ble godt mottatt av ingeniørene i oljesektoren, men erfaringene var helt klart at 12 måneder urealistisk kort tid å få en lønnsom bedrift på beina. Perioden bør utvides til 24 måneder, sier Sollien.

Sollien understreket også at muligheten for å studere mens man er på dagpenger må utvides utover 1. september, som regjeringen så lang

Grønn omstilling og forskning 

Satsning på forskning og utvikling som legger grunnlag for innovasjon, klimaløsninger og ny teknologi er avgjørende fremover. Akademikerne trakk i møtet særlig frem behovet for å styrke instituttsektoren med offentlige midler. 

- Basisfinansieringen av instituttene bidrar til forutsigbarhet og langsiktighet i en sektor som er avhengig av oppdragsgivere. Det handler om å opprettholde aktivitet, kompetanse og arbeidsplasser i sektoren, sier Lyngsnes Randeberg. 

Samtidig må vi til rette for en utvidet og systematisk kompetanse og teknologioverføring mellom bransjer og sektorer. 

- Norsk leverandørindustri og maritime næringer består av teknologimiljøer med bred kompetanse på å gjennomføre komplekse prosjekter. Teknologi og kompetanse utviklet i denne næringen har stort potensiale for spredning til andre næringer og samfunnsområder, fra havbruk til helse og klimatilpasning i kommunene, sier Randeberg.

Karbonfangst og lagring 

Akademikerne snakket også om nødvendigheten av at fremdriften mot fullskala karbonfangst og ‑lagring (CCS) nå sikres. Gitt den situasjonen vi nå er i med lavere aktivitet grunnet Korona-epidemien og lavere oljepris, så vil et slikt prosjekt kunne gi viktig aktivitet og arbeidsplasser i pressede sektorer.