Nyheter

Tariffavtalene forlenges

Partene i kommunesektoren, staten og sykehussektoren er enige om å videreføre dagens hovedtariffavtaler til 15. september.

Tariffavtalene forlenges
Leder i Akademikerne, Kari Sollien, er glad dagens avtaler videreføres inntil situasjonen med korona har roet seg. Foto: Thomas Eckhoff
17. mars, 2020 – Oppdatert 31. mars, 2020

Etter planen skulle ny hovedtariffavtale tre i kraft 1. mai i år, men på grunn av koronaviruset utsettes forhandlingene til høsten for både privat og offentlig sektor. Hovedtariffavtalen inneholder bestemmelser om lønn- og arbeidsvilkår og arbeidstid. 

Tariffavtalene i KS, KS Bedrift, Oslo kommune, stat og Spekter er nå prolongert til 15. september. Dette vil også gjelde særavtalen SGS 2020 Pensjonsordninger i kommunesektoren.

Datoer for oppstart og frist for lønnsforhandlingene er ikke bestemt. Frontfaget har satt frist for forhandlingene 21. august. Partene kommer tilbake til dato for oppstart av forhandlingene, men tar sikte på at det skjer når forhandlingene om frontfaget er ferdig.

- Koronaviruset har satt samfunnet i en ekstraordinær situasjon. Å hindre smitte er jobb nummer én nå, og forutsetningene for å gjennomføre normale forhandlinger er rett og slett ikke til stede. Det er derfor riktig å utsette forhandlingene, og vi støtter en forlengelse av gjeldende hovedavtaler, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.