Nyheter

Sykehusleger har mindre tid til pasientene

IKT-systemene ved norske sykehus er en stor tidstyv. – Sykehuslegene må få IKT-løsninger som frigjør tid. Mindre administrasjon betyr mer kontakt med pasientene, sier leder Kari Sollien i Akademikerne til Dagsavisen.

Sykehusleger har mindre tid til pasientene
Sykehuslegene må få løsninger som frigjør tid, mener Kristin Kornelia Utne leder i Yngre legers forening og Kari Sollien, leder i Akademikerne.
13. januar, 2020 – Oppdatert 13. januar, 2020

Les saken i Dagsavisen her.

IKT skal hjelpe leger i arbeidet, og frigjøre tid til pasientene. Hverdagen for dagens leger er gjerne ikke slik. Skal spesialistene dokumentere arbeid må de jobbe i ulike systemer. Legen må logge seg inn, plotte inn personnummer på pasienten og fylle inn de samme dataene i opptil seks ulike systemer. Dette er tidkrevende. Ifølge en undersøkelse utført av LEFO/​Legeforeningen bruker sykehusleger åtte timer mindre i uken på pasientrettet arbeid i dag enn for 15 år siden.

— Helsepersonell må i langt større grad inkluderes i utvikling og innføring av ny teknologi på sykehusene. Det er de som skal bruke de nye løsningene, og de kjenner forbedringsbehovene ved systemene de har i dag. Å ta med helsepersonell i disse prosessene øker sjansen for et vellykket resultat, sier Sollien.

En undersøkelse gjennomført av Respons analyse på oppdrag fra Akademikerne fra viser at ledere ved norske sykehus er for lite interesserte i å ta i bruk ny teknologi og at implementering av ny teknologi hemmes av redsel for å gjøre feil, mangel på tid og kompetanse. 

– Bedre bruk av IKT kan gi bedre og tryggere medisinsk behandling og riktigere bruk av sykehusansattes tid og ressurser. Her ligger det veldig stort potensial for å forbedre norske sykehus, sier Sollien. 

Her er noen funn fra undersøkelsen: 

  • 44 prosent av de sykehusansatte mener manglende interesse fra ledelsen er en barriere mot å ta i bruk ny teknologi. Dette er høyere enn for alle andre sektorer. Til sammenligning er tallet 31 prosent i staten.
  • 39 prosent av de sykehusansatte mener redsel for å gjøre feil er en av de største barrierene mot å ta i bruk ny teknologi. Også dette er høyere enn alle andre sektorer. I privat sektor er tallet 28 prosent. 
  • 66 prosent av de sykehusansatte mener mangel på tid er en barriere når det gjelder å få på plass ny teknologi.
  • 67 prosent av de sykehusansatte mener implementering av ny teknologi hemmes av manglende kompetanse.