Nyheter

Sammen om løsningene i kommunene og fylkeskommunene

KS og forhandlingssammenslutningene følger situasjonen nøye og har tett dialog for å finne løsninger på utfordringene som våre medlemmer – alle ansatte og kommunene og fylkeskommunen står i.

Sammen om løsningene i kommunene og fylkeskommunene
Jan Olav Birkenhagen, leder av Akademikerne kommune. Foto: Thomas Eckhoff
13. mars, 2020 – Oppdatert 24. mars, 2020

Hele Norge er nå i en helt spesiell og veldig vanskelig situasjon. 

- Det er viktig at vi nå står sammen og samler oss om de råd og anbefalinger som kommer fra myndighetene. Helsemyndighetenes prioritet er nå å begrense smittespredningen i størst mulig grad, for å kunne gi helsehjelp til de som trenger det mest, sier KS og forhandlingssammenslutningene LO, Unio, YS og Akademikerne i en felles uttalelse. 

KS og forhandlingssammenslutningene står nå sammen om et felles løft for å løse oppgavene.

- Vi er stolte av arbeidet som gjøres og understreker at raushet og gode prosesser lokalt nå er viktig for å skape trygghet i en krevende tid. Det er viktig å finne løsninger som trygger og i størst mulig grad sikrer innbyggerne, og som ivaretar arbeidsgivers og arbeidstakers behov. Gode prosesser for dialog og medvirkning mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte er særdeles viktig nå.

Den felles uttalelsen er underskrevet av Bjørn Arild Gram, Mette Nord, Steffen Handal, Lizzie Thorkildsen og Jan Olav Birkenhagen. 

Les hele uttalelsen under her.