Nyheter

Rekordvekst for Akademikerne

Akademikerne har passert 220 000 medlemmer. — Arbeidslivet er nå satt på prøve, og det er viktig og nyttig å være organisert, sier leder Kari Sollien.

Rekordvekst for Akademikerne
Leder i Akademikerne, Kari Sollien, mener koronakrisen viser hvor viktig det er å være organisert.
17. april, 2020 – Oppdatert 17. april, 2020

Veksten fra 2019 er på 12 000 medlemmer, 5,6 prosent. Aldri har organisasjonen representert fler og aldri før har vi vokst mer. Antall medlemmer har økt med 83 000 siden 2008, mer enn 60 prosent.

- Det er inspirerende at så mange støtter opp om våre løsninger, og vi gleder oss selvfølgelig over at vi er den organisasjonen som vokser mest i prosent. Stadig flere tar høyere utdanning, og Akademikerne er den naturlige organisasjonen for denne gruppen. Det viser oss at høyt utdannede faktisk ser at våre medlemsforeninger og Akademikerne jobber for dem, sier Sollien.

De siste årene har andelen kvinner blitt stadig større i Akademikernes medlemsmasse. Fordelingen mellom kvinner og menn er nå 4654. I åtte av 13 foreninger er kvinner i flertall. I 2008 var kun en av tre medlemmer kvinner.

Søker sammen i koronakrisen

Sollien mener koronakrisen viser hvor viktig høy organisasjonsgrad og trepartssamarbeidet faktisk er. 

- Det handler om støtte til den enkelte i møtet med en ganske brutal hverdag, og et tett samarbeid mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndighetene for å få på plass gode løsninger i en ekstraordinær tid. Det gjenstår å se hvordan krisen påvirker medlemsutviklingen i tiden fremover, men det er ingen tvil om at høy organisasjonsgrad er viktigere enn på veldig lenge, sier Sollien.

Flere studentmedlemmer

Akademikerne har også fått over 1500 nye studentmedlemmer og representerer nå over 31 200 studenter. Sollien mener det er bra at de unge ser verdien i å organisere seg, fordi det styrker det organiserte arbeidslivet.

- I Norge har vi tradisjon for å finne gode løsninger med staten og med arbeidsgiverne. Denne norske modellen har gitt få konflikter i arbeidslivet, bidratt til produktivitet og konkurranseevne for norske virksomheter og trygghet for arbeidstakerne, sier hun.

Akademikerne er en arbeidstakerorganisasjon for personer med utdannelse på masternivå eller tilsvarende. Organisasjonen ble stiftet i 1997 og representerer gjennom 13 medlemsforeninger 220 000 medlemmer i staten, kommunene, helsesektoren, privat sektor – og næringsdrivende og studenter. 

Medlemmer i Akademikerne fordelt på medlemsforeninger

2020

Medlemsforening

2019

2020

K

M

Arkitektenes Fagforbund

4634

4912

3013

1899

Den norske legeforening

35188

36330

18375

17955

Den norske tannlegeforening 

6917

6936

3885

3051

Den norske veterinærforening

3360

3418

2475

943

Econa

21450

23582

9240

14011

Juristforbundet

20188

20092

11778

8314

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

1474

1588

275

1313

Naturviterne

6635

6791

3108

3527

Norsk Lektorlag

6920

7839

4788

3051

Norsk Psykologforening

9534

9843

7072

2771

Samfunnsviterne

13082

14304

9717

4587

Samfunnsøkonomene

2532

2628

1065

1467

Tekna

76513

81742

25342

56400

Totalt

208427

220005

100133

119289