Nyheter

Pensjonister beholder full pensjon ved korona-arbeid

Det er inngått en midlertidig avtale om at pensjonert helsepersonell kan gå tilbake til jobb i sykehusene for å avhjelpe i koronasituasjonen, få lønn og samtidig full pensjon.

Pensjonister beholder full pensjon ved korona-arbeid
Rune Frøyland, leder i Akademikerne Helse, er fornøyd med avtalen som er inngått.
20. mars, 2020 – Oppdatert 24. mars, 2020

- Det har vært viktig å legge til rette for at pensjonister kan bistå nå som vi trenger mer helsepersonell i jobb. Ved avtalen nå har vi lagt til rette for at alders- og AFP-pensjonister som jobber med og i koronakrisen ikke taper alderspensjon eller avtalefestet pensjon når de deltar i denne ekstra helsedugnaden. Det er viktig, sier leder i Akademikerne Helse, Rune Frøyland.

I praksis betyr dette at alderspensjonister kan jobbe og få lønn for tjeneste knyttet til koronaviruset uten at alderspensjonen reduseres.

- Vi vet at mange pensjonister ønsker å delta. Avtalen gjør det lettere for dem å bistå og fjerner grunn til bekymring for om den pensjonen som de lever til daglig av blir avkortet, sier Frøyland. 

Dette gjelder også for pensjonister som mottar Avtalefestet pensjon (AFP). Tilsvarende avtaler signeres i alle tariffområdene med offentlig tjenestepensjon.

Denne ordningen er midlertidig og gjelder i første omgang fram til 1. november. 

Les avtalen med arbeidsgiverforeningen Spekter her.