Nyheter

Ledere må følge opp ansatte på hjemmekontor tettere

59 prosent av høyt utdannede synes det er vanskelig å skille mellom jobb og fritid på hjemmekontor. — Utstrakt bruk av hjemmekontor krever at ledere følger sine ansatte tettere opp, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Ledere må følge opp ansatte på hjemmekontor tettere
Leder i Akademikerne Kari Sollien er klar på at ledere må passe på sine ansatte på hjemmekontor.
30. november, 2020 – Oppdatert 12. januar, 2021

Respons Analyse har gjennomført en ny undersøkelse for Akademikerne om hjemmekontor blant høyt utdannede.

– Flere av funnene er urovekkende, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien, til Dagens Næringsliv som omtaler undersøkelsen.

Fortsatt mange jobber hjemmefra

Da Respons Analyse gjorde en liknende undersøkelse for Akademikerne i vår, jobbet nesten 90 prosent på hjemmekontor. Nå melder 75 prosent om at de jobber helt eller delvis på hjemmekontor. 

– Koronaen har akselerert en utvikling som for lengst var i gang. Debatten nå handler ikke om for eller imot hjemmekontor, men hvordan vi sørger for at hjemmekontor blir en god løsning for ulike ansatte og ulike arbeidsplasser. Vi heier på økt fleksibilitet og frihet, men det skal ikke gå på bekostning av balansen mellom jobb og fritid, sier Sollien. 

At så mange som 59 prosent synes det er vanskelig å skille mellom jobb og fritid er noe ledere må gjøre noe med, mener Sollien. 

– Dette er i stor grad et ledelsesansvar. Mange ansatte trenger rett og slett hjelp til å håndtere friheten de får. Ledere må lære seg å fjernlede ansatte. 

Undersøkelsen viser at bare 51 prosent av de spurte synes de blir godt fulgt opp av ledelsen. 23 prosent sier de ikke blir godt nok fulgt opp av lederen sin.

– Utstrakt bruk av hjemmekontor krever noe annet av ledere. Det handler blant annet om tydeligere forventninger og grensesetting, og en langt tettere kontakt og dialog mellom leder og ansatte. Det er også helt nødvendig at hjemmekontorutfordringer settes på dagorden i kontakten mellom tillitsvalgte, verneombud og ledelsen og i de organer som er etablert for samarbeid på arbeidsplassen, som for eksempel arbeidsmiljøutvalget.

Sliter med fysiske plager

Kun åtte prosent sier de har en leder som har kartlagt de fysiske arbeidsmiljøbetingelsene på hjemmekontoret. 

– Det er nedslående at få ledere har undersøkt dette. Ledere må spørre sine ansatte om de trenger ekstra skjerm, en god kontorstol eller andre arbeidsverktøy, og ikke vente på at ansatte selv ber om dette. Det er ikke mer hokuspokus enn det. 

Hver tredje spurte i undersøkelsen sier de har fått flere fysiske plager av å jobbe hjemmefra. 

– Det sliter på den enkelte arbeidstaker hver eneste dag. Vi må finne en god måte å ivare dette bedre i fremtiden. Et nytt regelverk må sikre de ansattes helse, arbeidsmiljø og sikkerhet bedre enn i dag.

Samtidig kan man gjøre noe selv, understreker Akademikernes leder:

– Jeg vil anbefale alle å ta seg en tur ut i løpet av dagen for å få seg litt frisk luft!

Les også: