Nyheter

Kompetansereformen er et skritt i riktig retning

Regjeringen ruster akademia for bedre etter- og videreutdanningstilbud. Kari Sollien etterlyser nå klarhet i permittertes muligheter for å benytte seg av kursene.

Kompetansereformen er et skritt i riktig retning
- Alle trenger kompetansepåfyll gjennom hele karrieren, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.
22. april, 2020 – Oppdatert 23. april, 2020

Onsdag la regjeringen frem stortingsmeldingen «Lære hele livet».

- Ingen slipper unna endringene i arbeidslivet. Jeg er derfor veldig glad for at kompetansereformen skal gjelde for alle grupper i arbeidslivet. Vi står midt oppi enorme omveltninger, som betyr helt nye krav til den enkelte, også de med høy utdanning, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien. 

Akademikerne har vært spesielt opptatt av at universitetene og høyskolene blir en sentral del av kompetansereformen, gjennom de såkalte kompetanseprogrammene som kan søkes på. I dag tilbys hverken relevante nok eller tilpassede nok studieopplegg for de som er i jobb.

- Det er bra regjeringen er tydelig på at universitetene og høyskolene skal bli mer relevante for arbeidslivet, og at kursene skal bli lettere å ta for de som må kombinere dette med jobb. Vi trenger et utdanningssystem som ikke bare leverer grunnutdanninger av høy kvalitet, men som også er rigget for å lære hele livet, sier Sollien. 

Må legge penger på bordet

Hun mener reformen er et skritt i riktig retning, men vi er ikke i mål. 

- Kompetanseprogrammet som ble foreslått av Markussen-utvalget hadde et helt annet omfang og ambisjon enn det som presenteres i stortingsmeldingen. Vi forventer at regjeringen på sikt bygger ut programmet, slik at det treffer en større del av arbeidslivet, sier Sollien.

Norge bruker 100 milliarder i året på utdanning og 40 milliarder på forskning – mens det kun ligger 100 millioner i potten for kompetanseprogrammet. 

- Det har riktignok kommet midler i krisepakken, men dette er en dråpe i havet satt opp mot behovet. Markussen-utvalget foreslo 700 – 800 millioner årlig til kompetanseprogrammet, sier Sollien.

Akademikerne mener at vi må tenke helt nytt for å sikre et godt system for etter- og videreutdanning. Regjeringen varsler at Kunnskapsdepartementet skal vurdere finansieringssystemet for universitetene og høyskolene, og se om det er behov for endringer. 

- Det er helt nødvendig at regjeringen nå ser på finansieringssystemet. Det må bli like lønnsomt for utdanningsinstitusjonene å tilby etter- og videreutdanning som grunnutdanning, sier Sollien.

Dagpenger og studier

Akademikerne er skuffet over at meldingen ikke behandler forslaget fra Markussen-utvalget som handler om å kunne kombinere dagpenger og studier.

- Det er en svakhet i kompetansereformen. Regjeringen offentliggjorde i dag en midlertidig endring av regelverket, men kun med varighet til september. I praksis betyr dette at mange permitterte ikke får mulighet til å ta kursene som nå utvikles uten å miste dagpengene sine.

Akademikerne er fornøyd med at regjeringen understreker hvor viktig det er med et godt samarbeid med partene i arbeidslivet i videre utvikling av kompetansepolitikken, for eksempel å fornye den kompetansepolitiske strategien og videreføringen av Kompetansebehovsutvalget.