Nyheter

Regjeringen åpner opp for at permitterte kan ta studiepoeng uten å miste dagpengene

Gjelder i første omgang frem til 1. september. — Akademikerne forventer at ordningen utvides – hvis ikke blir dette bare symbolpolitikk, mener Kari Sollien.

Regjeringen åpner opp for at permitterte kan ta studiepoeng uten å miste dagpengene
- For at dette skal være reelt må folk ha tid til å ta kursene – og universitetene ha mulighet til å få dem på plass, sier Kari Sollien. Foto: Akademikerne
22. april, 2020 – Oppdatert 22. april, 2020

Den nye forskriften gjelder fra 20. april til 1. september, og dekker de som allerede studerer eller begynner nå.

- Vi har etterlyst denne muligheten i mange år. Vi står i en dobbeltkrise med koronavirus og oljeprisfall, og er det ett tidspunkt det er riktig å åpne for dette er det nå. Det er bra at regjeringen har hørt på oss og ser at de permitterte og arbeidsledige må kunne bruke tiden sin til å ruste seg for arbeidsmarkedet. Men varigheten er for kort. Dersom dette skal være reelt må folk ha tid til å ta kursene – og universitetene ha mulighet til å få dem på plass, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien. 

Regjeringen skriver at «dersom dagpengemottakaren har starta på eit lengre opplæringsløp og framleis er utan arbeid på det tidspunktet denne midlertidige ordninga opphøyrer 1.september, må dagpengemottakaren rekne med å måtte søke om å kombinere dagpengar og utdanning etter dei ordinære unntaksreglane».

Dette er potensielt en kritisk begrensning, mener Sollien: 

- For at dette skal være reelt må folk ha tid til å ta kursene – og universitetene ha mulighet til å få dem på plass. Hvis dette betyr at du kan miste dagpengene etter 1. september etter at du har startet på et kurs, innebærer det en alvorlig begrensning. Mange vil kvie seg for å søke kurs som varer lenger enn til september i frykt for å miste dagpengene. Dette blir for uforutsigbart.

Mange av de aktuelle kursene og emnene ved universitetene har dessuten ikke oppstart nå rett for sommeren, men i august, ergo vil de ikke være mulige å begynne på slik ordningen ser ut nå. Akademikerne mener også det vil bli en utfordring å få på plass relevante kurs raskt nok.

- Universitetene og høyskolene har fått penger i krisepakke for noen uker siden, og disse kursene tar det noe tid før kommer på plass. De har svært dårlig tid for å rekke å tilby dem slik at folk skal rekke å ta dem før 1. september, sier Sollien. 

Akademikerne mener at ordningen må gjøres permanent. 

- Utfordringen knyttet til kompetanseheving var stor før krisen – nå er den gigantisk. Vi mener at dette må bli en varig endring, dette er en krisesituasjon, men også i en mer normal situasjon er det et behov for å kunne kombinere dagpenger og studier. Det er et stort tap for den enkelte, for næringslivet og for samfunnet å la folk gå hjemme uten å gjøre noen ting.