Nyheter

Kari Sollien gjenvalgt som leder av Akademikerne

Hun går inn i sin tredje periode som leder for over 220 000 høyt utdannede.
Kari Sollien gjenvalgt som leder av Akademikerne
Kari Sollien fortsetter som leder i Akademikerne i to nye år. Foto: Thomas Eckhoff
21. oktober, 2020 – Oppdatert 21. oktober, 2020

Sollien ble gjenvalgt som leder under Akademikernes Rådsmøte onsdag ettermiddag. Sollien var innstilt av en enstemmig valgkomite. 

- Jeg kjente ordentlig hjertebank her, selv om jeg følte meg rimelig trygg på gjenvalg. Jeg tar ikke lett på dette, skal dere vite. Jeg gleder meg til å gå i gang med en ny periode med et nytt og flott styre, sa Sollien etter at hun var blitt valgt.

- Vi skal vinne avgjørende innflytelse i viktige saker for medlemmene våre. Vi skal sikre et godt arbeidsliv i et samfunn som endrer seg raskere og raskere – og vi skal bidra til at det tas gode beslutninger om forskning, kompetanse, næringsutvikling og rundt det grønne skiftet. Det skal vi klare sammen, sa Sollien.

Kari Sollien gjenvalgt som leder av Akademikerne
- Jeg gleder meg til å gå i gang med en ny periode med et nytt og flott styre, sa Sollien etter at hun var blitt valgt. Foto: Victoria Wilden

Også de seks styremedlemmene var på valg. Lise Lyngsnes Randeberg, Tekna-president, fortsetter som nestleder i Akademikerne. Samfunnsviterne-leder Merete Nilsson, Dagfinn Hatløy, forbundsleder i Naturviterne, og Juristforbundets president Håvard Holm er gjenvalgt som styremedlemmer. 

Styret får to nye medlemmer: Håkon Kongsrud Skard, president i Psykologforeningen, og styremedlem i Econa, Mette Talseth Solnørdal.

Trude Nilson, styremedlem i Econa, går ut av styret. Det gjør også Camilla Hansen Steinum, president i Tannlegeforeningen.

Det nye styret består av:

Leder: Kari Sollien, Legeforeningen

Nestleder: Lise Lyngsnes Randeberg, Tekna

Styremedlemmer:

Håvard Holm, Juristforbundet

Merete Nilsson, Samfunnsviterne

Dagfinn Svadberg Hatløy, Naturviterne

Håkon Kongsrud Skard, Psykologforeningen

Mette Talseth Solnørdal, Econa

Nyvalgt styre 2020-2022
Akademikernes styre for de neste to årene består av Lise Lyngsnes Randeberg (foran fra venstre), Kari Sollien, Merete Nilsson, Håvard Holm (bak fra venstre), Dagfinn Hatløy og Håkon Skard. Mette Talseth Solnørdal var ikke tilstede på rådsmøte. Foto: Victoria Wilden

Varamedlemmer:

Anne Karin Rime, Legeforeningen (varamedlem for Holm)

Vidar Hansen, Tekna (varamedlem for Skard)

Bent Aaby, AFAG (varamedlem for Nilsson)

Jan Inge Eidem, Samfunnsøkonomene (varamedlem for Hatløy)

Rita Helgesen, Lektorlaget (varamedlem for Solnørdal)

Det nye styret og varamedlemmene er i tråd med det som var valgkomiteens innstilling.

Ledelsen til forhandlingsutvalgene i stat, kommune og helse, og i samarbeidsorganene privat og næringsdrivende, velges i løpet av oktober i utvalgene og samarbeidsorganene.